BARÁTKEDVEZMÉNY-KÉRELEM

 

Kedves Szülő!

Barátonként 8.000,- Ft kedvezményben részesül az a táborozó, aki egy vagy több olyan barátot hoz magával a táborba, aki az alábbi követelmények mindegyikének együttesen megfelel:

  • Nem a barátkedvezményt kérelmező testvére vagy vele egy háztartásban élő,

  • Semmilyen WOL Élet Szava táborban nem vett még részt korábban sem ő, sem a testvére, sem vele egy háztartásban élő,

  • Jelentkezett és befizette a táborozási díjat.

Fontos, hogy ez a barátonkénti 8.000,- Ft nem a táborozás árából kerül levonásra, hanem utólag térítjük vissza, amint a meghívott barát is jelentkezett és kiegyenlítette a táborozási díjat.

Kérjük, tartsa be ezt a szükséges sorrendet: először igényelje a barátkedvezményt és csak azt követően jelentkezzen Ön is és a meghívott barát is a táborra. 

Utólagosan nem lehet barátkedvezményt igénybe venni, ezért kérjük, minden lehetséges meghívottat tüntessen fel ezen az űrlapon még a táborra való jelentkezést megelőzően.

Amennyiben ugyanazt a személyt több ember hívja meg, úgy annak ítéljük oda a kedvezményt, akinek a jelentkezése előbb érkezik be hozzánk.

A kedvezmény akkor is igénybe vehető, ha a táborozó és a meghívott nem ugyanazon a héten táborozik.

A barátkedvezmény a tábori díj összegéig halmozható.

Gyermek adatai

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Szülő/ Gondviselő/ Szülői gondviselő joggal rendelkező személy adatai

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Barátkedvezmény igénylése

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Adatkezelési hozzájárulás és tájékoztató

A WOL Élet Szava táborába történő jelentkezése során ezen a jelentkezési felületen/lapon szereplő személyes adatok megadását kérjük. A táborunkba jelentkező - valamint 18 év alatti táborozó esetében a szülő/gondviselő - adatainak a jelentkezési lapon/felületen való megadása a táboroztatásra vonatkozó megállapodás létrejötte érdekében szükséges.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az adatkezelés célja: a jelentkező táborozásban való részvételének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelő, és az érintett között létrejövő szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az egészségügyi állapotra vonatkozó nyilatkozat esetében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ugyanis ezen nyilatkozat a táborozásban való részvétel, 12/1991. NM. rendelet által előírt feltétele. A szállásbejelentőben megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja szintén az adatkezelőre előírt jogi kötelezettség, a vendégkönyvvezetése kötelezettségének teljesítése

A jelentkezési lapon szereplő adatok megadására nem köteles, de az adatszolgáltatás elmaradása esetén a táboroztatásban történő részvételt nem tudjuk biztosítani.

Az érintett allergiájára és egyéb betegségére vonatkozó különleges egészségügyi adat esetén az adatkezelés jogalapja: Az érintett, illetve törvényes képviselője kifejezett hozzájárulása, (GDPR.9.cikk (2). bekezdés a./pont) amit az adatoknak a jelentkezési lapon történő feltüntetésével megad. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben azonban a jelentkező táborozásban való részvételét a továbbiakban nem tudjuk biztosítani. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés időtartama: A táborozásra való jelentkezés során megadott adatok tekintetében számviteli bizonylatokhoz szükséges adatok esetében a jogszabályi előírások szerinti - a táborozás évét követő - 8 év, egyéb adatoknál a táborozás évét követő 5 év. Ételallergiára és egészségi állapotra vonatkozó adatok tekintetében a táborozás befejezésétől számított egy év. Amennyiben a táborozásban való részvétel nem valósul meg, adatait haladéktalanul, de legkésőbb a táborozás meghiúsulásának adatkezelő részéről való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül törölni kell. Ugyanígy a barátkedvezményhez a toborzó által meghívottak adatai (név, születési dátum) is - amennyiben mégsem vesznek részt a táborozásban - haladéktalanul, de legkésőbb a táborozás meghiúsulásának adatkezelő részéről való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül törlésre kerülnek.

Adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők: Adatkezelő erre feljogosított munkatársai és önkéntesei, akiknek a feladatuk végzéséhez feltétlen szükséges, a járási hivatal jogszabályban meghatározott munkatársai, továbbá Adatkezelő könyvelési, számviteli feladatait végző adatfeldolgozója.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége: Joga van kérni Adatkezelőtől a kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, adatai törlését, helyesbítését, korlátozását, valamint megilleti az adathordozhatóság joga, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Önt megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást találhat az eletszava.hu/adatvedelem weboldalon. Kérésére a tájékoztatót kinyomtatva is rendelkezésére bocsátjuk.

Jogainak sérelme esetén joga van közvetlenül az adatkezelőhöz és az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni, valamint panasszal fordulni az adatvédelmi hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.huhttps://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html  ), továbbá jogait bíróság előtt is érvényesítheti.

 

Adatkezelő: Adatfeldolgozók:
WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány Úri-Partner Bt. könyvelő számviteli szolgáltató
Képviseli: Alex Konya cím: 1171 Budapest, Göcsej u. 2
email: info@eletszava.org tel: +36 1 279 2823
tel: +36 29 800 700 e-mail cím:fairconsult@t-online.hu
cím: 2252 Tóalmás, Kókai u. 2.  
   
Adatvédelmi tisztviselő: Sales Autopilot (adattárolás, technikai feladatok)
dr. Frank Edit cím: 1024 Budapest, Margit Krt. 31-33.
e-mail cím:drfrankedit@t-email.hu email: info@salesautopilot.hu
telefonszám: +36 30 280 6918 telefonszám: +36 1 490 0172
cím: 1122 Budapest, Maros u. 7. fsz. 2.  
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Az Önt megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást talál a www.eletszava.org/adatvedelem weboldalon. Kérésére a tájékoztatót kinyomtatva is rendelkezésére bocsátjuk.