2022-ES NYÁRI TÁBOR

KEDVEZMÉNY KÉRELEM

 

Fontos információk

Szeretnénk, ha anyagi okok miatt senki sem maradna le a táborozásról, ezért szociális alapon kedvezményt biztosítunk azoknak a családoknak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek.

Feltételek:

  • a táborozó csak egy hétre jön a nyáron
  • az egy háztartásban élők megfelelnek a lentebb megadott egy főre jutó havi nettó jövedelmi szintek valamelyikének
  • az egy háztartásban élők számát és havi nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat hiánytalanul megkapjuk feltöltve erre az űrlapra

A kedvezmény kérelmezésének folyamata:

  1. Kedvezménykérelmi űrlap kitöltése, a jogosultságot igazoló dokumentumok hiánytalan feltöltése.
  2. Munkatársunk a feltöltött dokumentumok alapján ellenőrzi kérelmét. Három munkanapon belül mindenképp visszajelzünk Önnek a megadott e-mail címén: pozitív elbírálás esetén elküldjük az igazolt egy főre jutó havi jövedelemi szintnek megfelelő kedvezményre feljogosító kupon kódját; ha pedig valamilyen igazolás még hiányzik, kérni fogjuk annak pótlását.
  3. A kapott kuponkód megadásával majd leadhatja a jelentkezést a táborba, a rendszer így már a kedvezményes árat fogja kiszámlázni Önnek.

Kedvezmény kategóriák:

I. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 120 000 Ft/fő összeget. 15 000 Ft kedvezmény
II. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 110 000 Ft/fő összeget.

20 000 Ft kedvezmény

III. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 90 000 Ft/fő összeget. 25 000 Ft kedvezmény

Mivel a kedvezményt nem automatikusan adjuk, kérjük, ne jelentkezzen a táborba addig, amíg a kuponkódot meg nem kapta, mert utólag már nem lehet támogatást jóváírni!

 

Kedvezmény kategória

Kérjük, jelölje be, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme alapján, melyik kategóriás kedvezményt igényli.

Ebbe az összegbe a szülők/gondviselők keresetén kívül a közös háztartásban élő gyermekek és más rokonok jövedelmét is bele kell számolni. Kérjük vegye figyelembe a munkaviszonyból, vállalkozásból származó kereseten kívül a nyugellátást, a gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat, a családi pótlékot, az árvaellátást, ápolási díjat, tartásdíjat, ösztöndíjat, illetve egyéb bevételeket is.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Személyes adatok

18 év alatti jelentkező esetében a résztvevőnek a szülővel / gondviselővel / szülői gondviselői joggal rendelkező személlyel együtt kell kitöltenie a kedvezménykérelmi űrlapot!

Ha bármilyen adaton utólagosan módosítani kell, kérjük keresse fel munkatársunkat a jelentkezes@eletszava.org e-mail címen. Köszönjük!

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
E-mail cím nem megfelelő
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Nyilatkozatok

Nyilatkozat a közös háztartásban életvitelszerűen együtt élő személyekről

Közös háztartásba az olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik egy ingatlanban vagy annak egy részében élnek, illetve a létfenntartás (pl. étkezési-, rezsi-, napi kiadások) költségeit - legalább részben - közösen viselik. A családdal együtt élő rokon (pl. nagyszülő) vagy nem rokon személyek (pl. a családdal élő államilag gondozott gyermek) szintén beletartoznak a közös háztartásba, így az ő jövedelmüket is bele kell számítani a család havi jövedelmébe, illetve az egy főre jutó havi jövedelem számításánál őket is figyelembe kell venni.

Szükséges igazolás: Hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élőkről

Ez az önkormányzat szerint egy lakcímre bejelentett személyek kormányhivatalnál kérhető igazlása. Bármely önkormányzati hivataltól, kormányablakból ki lehet kérni, tartózkodási helytől és állandó lakcímtől független településen is.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Nyilatkozat a család havi nettó jövedelméről

Kérjük, hogy tüntesse fel a szülők/gondviselők jövedelmén kívül a közös háztartásban élő gyermekek és más rokonok jövedelmét is. Kérjük vegye figyelembe a munkaviszonyból, vállalkozásból származó kereseten kívül a nyugellátást, a gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat, a családi pótlékot, az árvaellátást, ápolási díjat, tartásdíjat, ösztöndíjat, illetve egyéb bevételeket is.

Szükséges igazolások: Jövedelemigazolások

Havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén az utolsó három hónap nettó jövedelmének igazolása a munkáltató által. Egyéb jövedelmek esetén az elmúlt év 1/12-ét kell figyelembe venni. Egyéni vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV-os, vagy a könyvelő által kiállított igazolás az előző év jövedelméről. GYES, GYED, nyugdíj, egyéb járadék és ellátás esetén az utolsó három hónap folyósítási szelvényei. Munkanélkül státusz esetén két hónapnál nem régebbi, jelenleg is aktív álláskereső/pályakezdő státuszról, valamint álláskeresési járadékról és segélyről szóló igazolás. 

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Nyilatkozat az egy főre jutó havi nettó jövedelemről

A fent megadott egy háztartásban élő személyek száma és az összes havi nettó jövedelem alapján számolja ki az egy főre jutó havi nettó jövedelmüket.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Dokumentumok

Kérjük, töltse fel a jogosultságot igazoló dokumentumokat!

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Adatkezelés

Kérjük, olvassa el figyelmesen adatkezelési tájékoztatónkat.

18 év alatti résztvevő esetén a szülő / gondviselő / szülői gondviselő joggal rendelkező személy nyilatkozata:

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Adatkezelés

Kérjük, olvassa el figyelmesen adatkezelési tájékoztatónkat.

18 év feletti résztvevő nyilatkozata:

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!